trafik kazasına karıştıklarında sanırım mümkün olan hede. türkiye motorlu taşıt bürosu'nun bu tarz durumlarda ne yapılması ile ilgili internet sitesinde yer alan bilgiyi aşağıya aynen kopyalıyorum.

--- spoiler ---
tmtb, yeşil kart sistemine üye ülkelerin plakalarını taşıyan araçların türkiye’de karıştıkları trafik kazalarından ötürü oluşan zararları gidermekle yükümlüdür. bu işlemin gerçekleştirilmesi için geçerli yeşil kart sertifikasına ihtiyaç vardır. sistem aşağıda açıklandığı şekilde işler:

1) polis raporu veya trafik kazası tespit tutanağının aslı,
2) yeşil kart fotokopisi,
3) sürücü belgesi veya ruhsat fotokopisi,
4) tamirat faturası aslı veya eksper raporu,
5) hasarlı kısım, bölüm veya parçaların fotoğrafı,

bedensel yaralanmanın oluştuğu kazalarda zarar görenden istenen belgeler:
1) savcılık hazırlık dosyası veya ceza mahkemesi dosyasında yer alan iddianame ve yaralanma ile ilgili adli tıp raporu.
2) tam teşekküllü hastaneden alınacak sürekli sakatlık oranına ilişkin kesin hastane raporu.
3) tıbbi tedaviye ilişkin masraf tutarları.

ölümlü kazalar için yakınlarından istenen belgeler;
1) ölü muayene ve otopsi raporu.
2) iddianame veya ceza mahkemesi kararı.
3) veraset ilamı.
4) defin ruhsatı.
5) vefat edenin gelir durumunu gösterir iş kazanç belgesi.
6) vukuatlı nüfus kayıt örneği.

yurt dışından poliçe onayı geldikten sonra, gerekli görülen evrakların tercümesi karşı tarafın sigorta şirketine iletilir ve kusur durumu açıklanır.
yurt dışı sigorta şirketi ile sağlanan mutabakattan sonra zarar görenlere gereken tazminat ödemesi yapılır.
--- spoiler ---

kaynak
tümünü gör
ilgili galeri