içten yanmalı motorlarda yakıt-hava karışımını yanma odasına almak ve atık egzoz gazlarını tahliye etmek için açılıp kapanan aparat.

genel olarak silindir başına iki tane düşerken, daha küçük olmak üzere dörder tane yerleştirilerek daha devirli ve verimli motorlar elde edilebilir.
Genelde açılıp kapanabilen bir parça anlamına gelen kelime.

Kendisi aynı zamanda supap da demektir.
Bir hazne içerisindeki akışkan maddenin akışını durdurup-başlatabilen zımbırtı.
bir şeyin açılıp kapanmasına yarayan parça.
bunlar da ilginizi çekebilir
ilgili galeri