İşin yasal kısmı emniyetin sitesinden öğrenilebilmektedir.

I- MOTOR VE ŞASİ DEĞİŞİKLİĞİ/TADİLATI İŞLEMLERİ:

1- Sahiplik belgesi (fatura veya noter satış senedi),
2- Nüfus cüzdanı,
3- Sınırlı tadilat bildirimi (motor değişikliği için),
4- Tadilat projesine ilişkin belgeler (şasi değişikliği için),
5- Araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinin
6- Araç özelliklerine ve sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulmuş şoförler odasından alınan iki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formunun (EK-1),
İbraz edilmesi gerekmektedir.

· Tadilat işlemleri herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilir.
· Araç sahibi veya kanuni vekilinin bizzat ilgili trafik tescil kuruluşuna müracaatı gerekmektedir.
· 30 gün içerisinde tadilat işlemini belgelerine işletmek için trafik tescil kuruluşuna müracaat etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunu’nun 32’nci maddesinden cezai işlem uygulanmaktadır.
· Yapılan tadilat işlemlerinde aracın muayenesi olsa dahi yeniden muayenesinin yaptırılması zorunludur.
· Komple şasinin veya araç tanıtım numarası bölümü olan kısmının yenisiyle değiştirilmesi gereken durumlarda tadilatın imalatçı firmanın bu konuda yetkilendirdiği servis tarafından yapılması gerekmektedir.
tümünü gör