Cam açıkken denendiğinde bütün karizmasını sorgulatan sestir. Ne tok kalır ne kapı. Şıngır mıngır dansöze döner.
tümünü gör