Mazda 626 teknik özellikler

Motor Üretim

626 V (GF) 2.5 V6 (167 Hp)

2000

626 V Station Wagon (GF,GW) 1.9 (100 Hp)

2000

626 V Hatchback (GF) 1.9 (100 Hp)

1999

626 V (GF) 1.9 (100 Hp)

1999

626 V Station Wagon (GF,GW) 2.0 Turbo DI (101 Hp)

1998

626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI (101 Hp)

1998

626 V Station Wagon (GF,GW) 2.0 H.P. (136 Hp)

1998

626 V (GF) 2.0 (136 Hp)

1998

626 V Station Wagon (GF,GW) 1.9 (90 Hp)

1998

626 V Station Wagon (GF,GW) 2.0 (116 Hp)

1998

626 V (GF) 2.0 Turbo DI (101 Hp)

1998

626 V Hatchback (GF) 2.0 (136 Hp)

1997

626 V (GF) 1.9 (90 Hp)

1997

626 V (GF) 2.0 (115 Hp)

1997

626 V Hatchback (GF) 1.9 (90 Hp)

1997

626 V Hatchback (GF) 2.0 (115 Hp)

1997

626 IV Hatchbac (GE) 1.8 (90 Hp)

1994

626 IV Hatchbac (GE) 2.5 24V (163 Hp)

1994

626 IV Station Wagon 2.0 D (75 Hp)

1994

626 IV Station Wagon 2.0 i (90 Hp)

1994

626 IV Station Wagon 2.2i (115 Hp)

1994

626 IV Hatchbac (GE) 2.0 D GLX Comprex (75 Hp)

1993

626 III Station Wagon (GV) 2.0 D Comprex (75 Hp)

1993

626 IV (GE) 2.0 i (115 Hp)

1992

626 IV Hatchbac (GE) 2.0 i 4WD (116 Hp)

1992

626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex (75 Hp)

1992

626 IV Hatchbac (GE) 2.5 24V (165 Hp)

1992

626 IV (GE) 1.8 i (105 Hp)

1992

626 IV Hatchbac (GE) 2.0 i (115 Hp)

1991

626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V 4WD (116 Hp)

1991

626 IV Hatchbac (GE) 1.8 (105 Hp)

1991

626 III Coupe (GD) 2.2 12V (115 Hp)

1990

626 III Station Wagon (GV) 2.2 12V (115 Hp)

1989

626 III Station Wagon (GV) 2.0 D (60 Hp)

1988

626 III Station Wagon (GV) 2.0 16V (140 Hp)

1988

626 III Hatchbac (GD) 2.2 12V (115 Hp)

1988

626 III Station Wagon (GV) 2.0 (90 Hp)

1988

626 III (GD) 1.8 (88 Hp)

1987

626 III (GD) 2.2 12V (115 Hp)

1987

626 III Coupe (GD) 2.0 (90 Hp)

1987

626 III Hatchbac (GD) 2.0 (90 Hp)

1987

626 III (GD) 1.6 (90 Hp)

1987

626 III (GD) 2.0 16V (140 Hp)

1987

626 III Coupe (GD) 2.0 12V (107 Hp)

1987

626 III Hatchbac (GD) 1.8 (88 Hp)

1987

626 III Coupe (GD) 2.0 16V (140 Hp)

1987

626 III Hatchbac (GD) 2.0 16V (140 Hp)

1987

626 III Hatchbac (GD) 2.0 12V (107 Hp)

1987

626 III (GD) 2.0 12V (107 Hp)

1987

626 III (GD) 2.0 D (60 Hp)

1987

626 III Hatchbac (GD) 2.0 D (60 Hp)

1987

626 II Hatchback (GC) 2.0 (120 Hp)

1986

626 II (GC) 2.0 (120 Hp)

1986

626 II Hatchback (GC) 2.0 (93 Hp)

1985

626 II Hatchback (GC) 2.0 D (63 Hp)

1984

626 II Hatchback (GC) 2.0 (101 Hp)

1983

626 II Hatchback (GC) 1.6 (75 Hp)

1983

626 II (GC) 2.0 D (63 Hp)

1983

626 II Hatchback (GC) 1.6 (80 Hp)

1983

626 II (GC) 2.0 (101 Hp)

1983

626 II (GC) 1.6 (80 Hp)

1982

626 I (CB) 2.0 (90 Hp)

1979

626 I (CB) 1.6 (75 Hp)

1979
teknik bilgiler halka açık kaynaklardan toplanmaktadır.

Mazda - 626 - nesil - motor seçenekleri - teknik özellikler - yakıt tüketimi