Gaza sonuna kadar basıp çekmemek anlamına gelen, biraz argo biraz arabacı terimidir.
'tapala' diye de kısaltılır.
tümünü gör