arabalisozluk.com (bundan böyle arabalısözlük olarak anılacaktır), kayıtlı kullanıcılarının içeriklerine yer sağlayıcılık hizmeti veren bir internet sitesidir.
arabalısözlük kayıtlı kullanıcısı olduğunuzda tabi olduğunuz kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir.

- kayıtlı kullanıcı ve yazar olmak
arabalısözlük’te kayıtlı kullanıcı olmak için sizden istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir.

kayıt olduktan sonra oluşturacağınız başlıklar ve içerikler (entryler) sitede görünecektir fakat arabalısözlük “işleyiş ve sorumluluklarımız” kısmında belirtilen haklarını her daim kullanmaya yetkilidir.

- işleyiş ve sorumluluklarınız
oluşturduğunuz içerik hukuka uygun olmak zorundadır. oluşturduğunuz içerik tüm sorumluluğu size ait olmak üzere ve hiçbir ön denetime tabi olmadan yayına girdiğinden, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından lütfen emin olun. içerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikayet/haberdar edilme vs. üzerine arabalısözlük tarafından silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayabilir.

arabalısözlük başık ve entry kuralları, entrylerin silinme sebepleri ve diğer yaptırımlar kullanıcılara site üzerinden duyurulmaktadır, bunların takibi sizin sorumluluğunuzdadır.

başlık ve entryleriniz arabalısözlük kurallarına uygun olmaması nedeniyle veya hukuka aykırı olması sebebiyle yayından kaldırılabilir. kurallara veya hukuka aykırılıkların tekrar etmesi halinde yazarlığınız geçici olarak durdurulabilir veya kullanıcı hesabınız kapatılabilir. diğer tüm haklarımız saklıdır.

gerekli gördüğümüz takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeksizin dilediğimiz başlık ve entryi kısmen veya tamamen yayından kaldırma, yazarlığınızı iptal etme, kullanıcı kaydınızı silme haklarını saklı tutmaktayız.

hesabınızın güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk size aittir. şifrenizi kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturmanızı ve üçüncü kişilerle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

arabalısözlük’e vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için arabalı sözlük elinden gelen özeni göstermektedir ancak arabalısözlük’ün özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya arabalısözlük’e yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz.

her ne kadar düzenli olarak yedekleme yapıyor olsak da, sitedeki verilerinizin (entryler, mesajlar, notlar ve benzeri her türlü içerik) kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. ayrıca bu verileri silme hakkını da saklı tutmaktayız. bu nedenle herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyiz. veri kaybı yaşama gibi bir endişeniz varsa arabalısözlük’teki verilerinizi kendi imkanlarınızla yedeklemenizi öneririz.

- gizlilik
arabalısözlük’te bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie vehttp://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

ayrıca arabalısözlük'te yazar olmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz (haberli) veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi (habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır ancak bu sözleşmede aksi belirtien durumlar saklıdır.

sizden topladığımız veriler gizli tutulacaktır. bu veriler arabalısözlük’ü geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek, anonimiteniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek, sadece anonimiteniz korunmak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

iletişim bilgileriniz sizden aksi yönde onay alınmadıkça sadece arabalısözlük'le ilgili bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanılacaktır, iletişim bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılmayacak veya verilmeyecektir.

yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 6 aylık ip bilgisi saklanmaktadır.

kendi isteğiniz doğrultusunda mesajlaşma yoluyla paylaştığınız veya entrylerinizle alenileştirdiğiniz bilgilerinize ilişkin olarak arabalısözlük’ün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. kişisel yazışma yoluyla veya yayınladığınız entrylerde paylaştığınız bilgilere özen göstermenizi tavsiye ederiz.

- telif
arabalısözlük’te oluşturduğunuz içeriğin telif hakları size aittir. bu nedenle arabalısözlük’te yayınlanmış olan kendi içeriğinizi (entrylerinizi) ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. ancak entrylerinizi internet üzerinde başka bir sitede daha yayınlamanız halinde arabalısözlük’e aktif link vermeniz gerekmektedir.

telif hakları size ait olmakla birlikte, arabalısözlük’te oluşturduğunuz tüm içerik üzerinde arabalısözlük’e çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz.

oluşturduğunuz içerikler arabalısözlük’te yayında olduğu müddetçe arabalısözlük bu içerikleri uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. bunu engellemek için kullanılmasını istemediğiniz içeriği silmeniz veya hesabınızı kapamanız yeterlidir ancak bu eylemler sadece ileriye dönük olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan entrylerinizin çıkarılması, telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkündür.

arabalısözlük’te yayınladığınız içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. size ait olmayan içeriği ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. aksi halde uğrayabileceğimiz zararlardan sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.

- mesajlaşma
sözlük içi mesajlaşma fonksiyonunu kullanırken hukuka ve varsa bunlara ilişkin kurallara uygun davranmanız gerekmektedir.

- kullanım koşulları
arabalısözlük kullanım koşulları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

- sözleşme değişiklikleri
bu sözleşme arabalısözlük tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda arabalısözlük’ün kayıtlarının (eposta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] vs.) hmk 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.

bu sözleşmeye türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafların hallinde istanbul merkez (çağlayan) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.