Kaza tutanakları ve kazanın boyutunu gösteren fotoğraflar sigorta şirketine ulaştığında, 3 iş günü içerisinde bir değerlendirme yapılır.

Belirlenen kusur oranı Tramer’e iletilir. 3 iş günü içerisinde kazanın taraflarından birinin sigorta şirketi değerlendirme yapmamış ise, bilgi veren sigorta şirketinin değerlendirmesi baz alınır.

Tramer, sigorta şirketinin değerlendirmesiyla aynı fikirde olursa durumdan sigorta şirketini haberdar eder. Sigorta şirketlerinin uzlaşamaması halinde, Tramer içerisinde işleyen Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na başvuru yapılır.

Durumu bir kez de Tutanak Değerlendirme Komisyonu değerlendirir ve karara vararak sigorta şirketine bildirir.

2014 Haziran Ayı’nda Hazine Müsteşarlığı’nın yeni genelgesiyle maddi hasarlı kazalar için doldurulması gereken kaza tespit tutanaklarında değişikliğe gidilmiştir. Bu yeni genelgeye göre; sigortalı 2 gün içerisinde itiraz etme hakkını kullanmadıysa yahut itiraz hakkı kabul edilmemişse, sigortalılar kusur oranlarına ilişkin itirazlarını Sigorta Tahkim Komisyon’una yapabilmektedir.

kaynak: kaynak
tümünü gör