birde (bkz: tommy kaira) vardır. Herkeşler bilmez
tümünü gör