yasa teklifi olarak meclis'e sunulmuş olan, 1997 ve daha eski otomobilleri kapsayan vergi affıdır. 31 aralık 2016 tarihine kadar olan tüm vergi ve idari para cezaları silecek.

--- haber ---
Yetkililere bedelsiz teslim edilecek

Taşıt sahipleri araçlarını kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması için il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim edecekler. Ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim edecekler. Taşıt sahibinin gerçek ya da tüzel kişi olması durumu değiştirmeyecek.

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu haktan yararlanabilecekler.

Harç muafiyeti getiriliyor

Düzenleme kapsamında hurdaya ayrılan taşıtları il özel idareleri veya büyükşehir belediyeleri taşıtları satabilecek. Bu işlemler vergi ve harçtan muaf olacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş model yılı 2005 yılı ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarını kanaat verici belgelerle göstermeleri halinde motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birini 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeleri şartıyla kalan vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Ayrıca yine yasa teklifiyle İstanbul Çatalca ve Silivri’de 2003 yılından önce Hazine’ye ait arazilerde oturanlara yeni bir hak geliyor. Buralarda oturanlara rayiç bedel üzerinden satış yapılabilecek.

Hazine arazileri oturanlara satılacak

TEKLİFLE İstanbul Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere Köyleri ile Çatalca ilçesi Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ait taşınmazların üzerlerinde oturanlara satış imkanı getiriliyor. Hazineye ait taşınmazların 5 bin metrekareye kadar olan kısmı kullanıcılarına veya bunların kanunu haleflerine rayiç bedel üzerinden satılabilecek. Bunun için 19 Temmuz 2003 tarihinden önce kullanılıyor olması şartı aranacak. Bunun için yasa çıktıktan sonra iki yıl içinde başvuru yapmaları gerekecek.
--- haber ---
Bunca ÖTV zammından sonra neyi amaçladığını anlamadığım hükümet uygulaması. Eğer gerçekten insanların vergi borçlu araçların hurdaya çıkarıp ederinin iki üç katı otomobillere para vermesi bekleniyorsa cidden komik, insan gider başka bir eski araba alır yoluna devam eder, ama muhtemelen şimdilik anlaşılmayan bir bit yeniği vardır.
Şahinler doğanlar inşallah azalır gözünüzü seveyim şu haberi her yerde yayın arkadaşlar belki trafikteki hurda arabalar biraz azalır.
Mesela yokuş yukarı trafikte ışıklar varsa veya dur kalk varsa hurda otomobillerden korkuyorum veya aksine hızlı gidilen yollarda da hurda arabalardan korkuyorum fren yapamaz vs. Ayrıca bir çoğunun arka fren lambalarının en az birisi yanmıyir
bunlar da ilginizi çekebilir
ilgili galeri