Motor üreten firmaların Euro-4'e 2 çeşit uyum sağlama metodu bulunmaktadır.

1) SCR (Seçici Katalitik İndirgeme-Selective Catalytic Reduction) Sistemi
AB'de çoğunlukla SCR sistemi kullanılmaktadır.
“Motor dışı çözüm” olarak da adlandırılan SCR teknolojisinde, manifolddan çıkan egzoz gazının içine AdBlue (egsoz gazlarını düzenlemek için geliştirilmiş 32,5% su ile karışım halinde bulunan üreden oluşan yakıt) enjekte edilmekte ve ardından katalizatörden geçmekte, böylece zararlı gaz ve kurum seviyesi Euro- 4, Euro-5 normlarını karşılayacak şekilde aşağıya düşmektedir.

2) EGR (Egzoz Gazı Resirkülasyonu) Sistemi

Bu yöntem benzinin AB ülkelerine kıyasla daha ucuz olması nedeniyle daha çok Amerikan firmaları tarafından kullanılmaktadır.

Motor içi çözüm olarak sunulan EGR teknolojisinde egzoz gazının bir kısmı soğutularak tekrar motora gönderilmekte ve filtre sayesinde 2 kez işlenmekte, böylece emisyonlar istenen seviyeye inmektedir.

EGR‟de SCR kadar ilave parça kullanılmaması ve hiçbir katkı maddesine gerek duyulmadan araçların herhangi bir istasyondan alınabilecek dizel yakıtla çalışabilmesi avantajıdır. Ama yakıt sarfiyatını biraz daha arttırdığından daha az tercih edilmektedir.
bunlar da ilginizi çekebilir