yönetmelikte bile ikilemlerin mevcut olduğu sorunsal. sanırsam kimse doğruyu bilmiyor.

--- spoiler ---
mevzuatlardaki tariflerin kapsamında olmayan emniyet camının; ışık geçirgenliği yüzde 70'in altında ise muhtelif deney işleminden geçmesi ve buna bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı'ndan ulusal tip onayı alınması gerekmekte olup, tip onayı düzenlenen bu tür renkli camların 'E' veya 'e' işaretinin yanında 'V' sembolü ile gösterilmesi zarureti bulunmaktadır. bu itibarla, araçlarda bulunan renkli camların yukarıda belirtilen teknik mevzuata uygun olması gerekmektedir.
--- spoiler ---

bir de şöyle bir şey mevcut;

--- spoiler ---
18.07.1997 tarihli karayolları trafik yönetmeliği’nin, 09.09.1997 revize tarihli 63. maddesinde:
“ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.” ifadesi yer almaktadır.

ancak böyle bir yasağın yönetmelik yoluyla giderilmesi idare hukuku yönünden mümkün olmayıp, bu tür bir yasağın ancak ve ancak yasa ile getirilmesi gereklidir. hukuki yönden tartışmalı olan bu durum açıklığa kavuşuncaya ve otomotiv cam filmi uygulamaları ile ilgili avrupa birliği ülkelerinde kullanılan standartların adaptasyonu tamamlanıncaya kadar yukarıdaki yasaklama idari makamlarca uygulanmaktadır.

buna göre, cam filmi uygulanmış araçlar için aşağıdaki olasılıklar mevcuttur:

- trafik denetimlerinde tespit edildiği takdirde, trafik kanunun 30/1-b maddesine göre para cezası kesilebilir.

- araçların trafik muayenelerini yapan kuruluş cam filmleri sökülmeden muayene yapmayabilir.
--- spoiler ---

yönetmelikler böyle olunca her kafadan ayrı bir ses çıkması normal.
tümünü gör
ilgili galeri