4 karbon atomu içeren dalsız bileşiktir.

Normal şartlar altındayken; yanıcı, renksiz ve kolay sıvılaşan bir gazdır.
tümünü gör