c4h10 kimyasal formulüne sahip alkan, moleküler yapı. lpg'yi oluşturan gazlardan biridir. kardeşi için,

(bkz: propan)
4 karbon atomu içeren dalsız bileşiktir.

Normal şartlar altındayken; yanıcı, renksiz ve kolay sıvılaşan bir gazdır.
bunlar da ilginizi çekebilir