Motordan her devirde azami gücü alabilmek için derece olarak verilmesi gereken erken ateşleme miktarına ateşleme avansı denir.

Statik ve dinamik avans olmak üzere iki şekilde kontrol edilir. Statik avans (başlangıç avansı) distribütör motora takıldıktan sonra bir kez yapılır ve rölantide motorun düzgün çalışması sağlanır. Dinamik avans ise değişen motor devir ve yük durumuna göre avans mekanizması tarafından ayarlanır.

Hava yakıt karışımının kıvılcım tarafından ateşlendikten sonra alevin yanma odasında boydan boya yayılabilmesi için belirli bir zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle ilk ateşleme ile yanma odasında maksimum basıncın oluşumu arasında bir miktar fark vardır. Silindirler içinde maksimum basınç elde edildiğinde üst ölü nokta'dan yaklaşık 5-10 derece sonra (her marka ve modele göre değişir) motorun çıkış gücü maksimum olur. Ateşleme zamanı seçilirken alevin yayılma süresinin hesaba katılması gerekir.
Eğer ateşleme zamanı çok fazla avanslı ise silindir içerisinde kendiliğinden yanma meydana gelir ve avans vurması duyulur. Aşırı avans vurması da supapların, bujilerin ve pistonların yanmasına neden olur.

Eğer ateşleme zamanı gecikmeli ise maksimum yanma basıncı, verilen ateşleme avans derecesinden sonra oluşur. Silindir içerisindeki basınç uygun ateşleme avansına göre çok düşük olup yakıt ekonomisinin ve motor gücünün azalmasına neden olur.

Silindiri içerisinde alevin yayılma süresi açı cinsinden motor devrine bağlı olarak ve emme manifoldundaki vakuma bağlı olarak da değişmektedir. Bundan dolayı distribütörler üzerinde iki farklı avans mekanizması yer almaktadır.
Mekanik avans mekanizmasında; ağırlıklar, geri getirme yayları, tabla ve pimler bulunur. Kama dönüş yönünde kontrollü bir hareket verir. Vakum avans mekanizmasında vakum pompası, yay ve pimler bulunur. Distribütör dönüş yönünün aksine hareket vererek avansı oluşturur.
bunlar da ilginizi çekebilir
ilgili galeri