bilmediğinden veya dikkat çekmek için yapanlar olmak üzere ikiye ayrılan grup. ilk kümede yer alanlar kendilerini düzeltebilirler ama ikinci gruptakiler umutsuz vaka.
tümünü gör