Hepimizin bildiği gibi ticari araç sürüşlerinde geçerli mola ve kullanım saatleri ile ilgili kanunda önemli maddeler vardır.
Ticari araç sahipleri için süreler böyle iken kişisel tavsiyem bu sürelere uygun şekilde tüm araç kullanıcılarının istisnasız uymasıdır.
Çünkü yol bitecek az kaldı 50 km gözüm kapalı bile giderim diye kurduğumuz cümlelerimiz son sözlerimiz olabilir.
İstatisliklere göre uzun yolda yapılan yolculuklar sonucu ölümle gerçekleşen kazaların çoğu varış noktasına çok yakın mesafeler de oluşuyor.

Ticari araçlarda 24 saat içerisinde 9 saatten fazla olmamak kaydı ile 4.5 saat üzerinden 15 ve 45 dk molalı 2 periyot olarak yapılmalıdır ve araç sürücülerinin günlük en az 11 saat dinlenmeleri gereklidir.
Aman diyelim. Bir insan kolay mı yetişiyor. Hele ki insan gibi bir insan!

Aşağıda merak edenler için geçerli kanunu ve resmi gazete yayınlanan yönetmelik değişimini paylaşıyorum.


--- spoiler ---
Resmi Gazete: 2 Eylül 2004 Perşembe, Sayı:25571 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 — 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 9/9/1997 tarihli ve 23105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 98 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları Madde 98 — Araç Kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir: A) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler 12 gün süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra 2 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz. Bu şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir. Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz. Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir. Günlük dinlenme süresi, yataklı ve yapılışlarında özel dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, araçlar park yerinde, 1 garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli tedbirler alınarak geçirilebilir. Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dahil gemiye, feribota binmeden önce veya indikten sonra 1 saati aşamaz. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi 2 saat uzatılır. B) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden; a) Araç işletenlerinin;; 1) Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında takoğraf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda olmalarını sağlamaları, 2) Araçlarına ait takoğraf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarda, 5 yıl süreyle de işyerlerinde, işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri veya ettirmeleri, 3) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları, 4) Yük ve yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları, 5) Şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan araçlarda, bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu çalışma ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, şoförlerin gideceği yer ve güzergahları dikkate almaları ve buna göre uğrayacağı, il, ilçe veya durak yerlerinde yedek şoförleri hazır bulundurmaları, zorunludur. b) Taşıt şoförlerinin; 1) Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmeleri, 2) Zorunlu olduğu halde takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları, 3) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri, zorunludur. Bu şoförlerle ilgili yapılan kontroller, yıllık çalışma günlerinin en az % 1’ini kapsamalıdır. Bu kontrollerin en az % 15’i yol kenarında, % 25’i ise ilgili ve yetkililerce işverenin müştemilatında yapılır. Kontrollerde; günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar, takoğraf cihazının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 2 Ayrıca, ilgili ve yetkililerce işyeri müştemilatında yapılan kontrollerde haftalık dinlenme süreleri ve bu süreler arasındaki araç kullanma süreleri, iki haftalık araç kullanma süre sınırlaması, indirilen günlük veya haftalık dinlenme sürelerinin telafi edilip edilmediği, kayıt belgelerinin kullanılıp kullanılmadığı, şoförün çalışma saatlerinin organize edilip edilmediği de kontrol edilecektir. Yetkili makamların talebi üzerine gerekli dokümanların teslim edilmesi ile yapılan kontroller de, müştemilatta yapılan kontrol sayılır. Şoförlerin araç kullanma, mola ve dinlenme saatleri ile denetim prosedürlerine ilişkin formlar İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir." Yürürlük MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskân ve Ulaştırma Bakanları birlikte yürütür.
--- spoiler ---
Kesinlikle ve kesinlikle uyulması gereken kurallardır. 4 yıldır hemen hemen her ay 4 bin km yol yaparım. Ben de sürekli bana birşey olmaz genç adamım vs. Diyordum ama o ış öyle olmuyor son zamanlarda anladım. Çok fazla uzun yol yapmıyorsanız belki heyecandan belki isteklilikten uykunuz gelmeyebilir.
Hatta ben Bursa dan Erzurum'a bir vakit yemek bir kere çay bir kere de mazot almak için durarak 1300 km yi 10 saatte alıyordum. Sonra aile kurduk, sorumluluk sahibi olduk, belki olgunlaştık ayrıca başımdan sayısız kaza geçti. Bazen nerede olduğumu ne yaptığımı unuttum. Lakin artık o işler öyle olmuyor Bursa dan Yozgat'a (700km) gittiğimde artık adam akıllı dinleniyorum. 1-2 saat geç gidiyorum ama rahat gidiyorum. Ayrıca radar, yakıt vs. En aşşağı 300 TL 1000 km de tasarruf ediyorum.
Tavsiye: yol kenarındaki çok gelişmemiş ilçelerin mescitlerin de çok güzel uyunuyor (küpe yırtık kot vb. Varsa uyutmazlar).
bunlar da ilginizi çekebilir