bir kavramı çevirirken tam manası ile çevrilmediği için ortaya böyle durumlar çıkar. ingilizcede wheel drive gücün aktarıldığı aksı ifade ediyor olabilir ama türkçede böyle bir durum yok. olsa olsa drive'ın türkçe karşılığı aktarma olur, üç aşağı beş yukarı bu anlama gelir.
sistemler yaptıkları işe göre isimlendirilirler (bkz: uçak) (bkz: bilgisayar). çekiş kelimesini kullanmak için bir şeyi çekmek gerekir. genel olarak kullanımı çekiş olsa da bu yanlış olmadığı anlamına da gelmez. doğrusu önden çekiş, arkadan itiştir.
diğer bir deyişle tekerlek için de direksiyon için de wheel ifadesi kullanır ecnebiler, wheel kelime anlamı ile çember demektir. kimse de çıkıp bizde direksiyona çember yuvarlak demez. diğer bir örnek vites için gear ifadesi kullanılır ki aslında dişli demektir. biz vites ve dişli diye iki ayrı tanım kullanırız. bunun gibi bir sürü örnekleme yapılabilir
tümünü gör