benzin, gaz yağı, mazot(motorin) gibi sıvı durumda bulunan yakıtlardır.

bitki yağları, hayvan yağları ve petrolden elde edilen akaryakıtlar ilk olarak aydınlanma ve ısınmak için kullanılmıştır. uzun bir dönem balina yağı (ispermeçet) bu amaçla kullanılsa da zamanla tüketim, balinaların karşılayamayacağı kadar arttı.

o dönemde devreye james h. young isimli bir iskoçyalı girer. 1847'de kayaçlardan akaryakıt elde etmenin patentini alan young, böylece çağdaş akaryakıt endüstrisini başlatmış olur. 1859’da abd ve avrupa’da birçok şirket, şist, kömür ve sızıntı petrolden elde edilen akaryakıtı aydınlatma aracı olarak satmaya başlar. daha sonra motorlu taşıtlarda kullanılmaya başlanır.
günümüzde artık akmaz yakıt olarak güncellenmesi gereken terim. veya akmasa da damlar yakıt.
hakkında doğru bilinen yanlış, içten yanmalı motorların esas çalışma maddesi olmasıdır.

otomotiv ve benzeri uygulamalarda kullanılan içten yanmalı motorların esas çalışma maddesi havadır ve bu içten yanmalı motor dediğimiz makineler (termodinamikte ısı makinesi diye geçerler), havanın ısıl hareketlerini esas alan dört aşamalı (eş entropili sıkıştırma ve genişleme ve eşhacimli ısı giriş ve çıkışı) otto veya diesel çevrimlerini iki ila dört strokta sürdürerek, yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan yanma tepkimesinden elde edilen kimyasal enerjiyi hareket enerjisine çevirirler.

akaryakıt dediğimiz madde, yukarıda sözünü ettiğimiz hava temelli termodinamik çevrimlerin devam etmesi için alınması gereken ısı enerjisini sağlar.
bunlar da ilginizi çekebilir
ilgili galeri